Leerlingenraad


                                                                                                                                           

Doelstellingen

De doelstellingen die De Ammers nastreeft met het installeren van een officiële leerlingenraad zijn:  

Wie komt er in zo’n leerlingenraad?

In de eerste plaats komen er leerlingen in die dat zelf willen. De leden van de raad vertegenwoordigen hun eigen groep. Dit betekent dat ze regelmatig de wensen, problemen en vragen van hun achterban moeten beluisteren, zodat ze deze kunnen inbrengen in het overleg. De leden van de leerlingenraad moeten in staat zijn hun eigen zegje te doen.

 

Samenstelling

De leerlingenraad wordt samengesteld uit een afgevaardigde uit de groepen 3 t/m 8.
Dat betekent op onze school in totaal 5 leden. De leerlingenraad wordt voorgezeten door een leerkracht.
 

Frequentie

Ongeveer eenmaal in de 6 weken (of in bijzondere situaties vaker) komt de leerlingenraad bij elkaar.
 

Hoe kom je in de leerlingenraad?

Je moet door je eigen groep gekozen worden. Hiervoor moeten leerlingen zichzelf verkiesbaar stellen en hun eigen achterban ervan overtuigen dat zij de juiste kandidaten zijn. Dus campagne voeren.
 

Verkiezingen

In het nieuwe schooljaar start de campagne op een afgesproken datum. Naar aanleiding hiervan wordt er in iedere groep anoniem gestemd. De  leerkracht bepaalt mee wie er in de leerlingenraad komt.
De nieuwe leerlingenraad wordt tijdens een gezamenlijke bijeenkomst voorgesteld aan de hele school.

 laatste nieuws leerlingenraad