Openbare Basisschool De Ammers


Openbare school

OBS De Ammers staat midden in de woonkern van Groot-Ammers.
Wij zijn een openbare school waar iedereen, ongeacht godsdienst of levensovertuiging, welkom is. Onze school heeft geen levensbeschouwelijke achtergrond en verplicht u dus ook niet om u aan te passen. Op school creëren wij een veilige omgeving waar iedereen respect heeft voor de verschillen die er zijn tussen mensen onderling. OBS De Ammers is een plek waar kinderen samen spelen, samen leren en samen vorm geven aan de school. Het is een minisamenleving waarin ruimte is voor ieders verhaal. 
 

Inclusieve school

Als school streven wij er naar ‘thuis nabij onderwijs’ aan te bieden. Dit betekent dat álle kinderen – met of zonder beperking(en) – in hun eigen omgeving, met eigen vriendjes en vriendinnetjes en op hun eigen niveau, regulier basisonderwijs kunnen volgen.

De gedachte achter inclusief onderwijs is dat het kind centraal staat en dat er wordt uitgegaan van de mogelijkheden van het kind, niet van de beperkingen. Daarnaast moet de zorg naar het kind in plaats van dat het kind verplaatst wordt naar de zorg (ofwel: naar het speciaal onderwijs). Kinderen leren van en met elkaar als ze samen leren en zich samen ontwikkelen in dezelfde leer- en leefgemeenschap. Kinderen hebben de grootste kansen zich te ontwikkelen tot volwaardige burgers als ze actief kunnen deelnemen in de maatschappij en samenleving.
 

 

Missie, visie en ambities

Iedereen is uniek en heeft eigen talenten, daarom is iedereen welkom en mag je zijn wie je bent. Met elkaar zijn wij de maatschappij en onze school is hiervoor de oefenplaats. We kijken met een open, nieuwsgierige blik naar de ander, zodat we van en met elkaar leren.
 
Wij sluiten zo goed mogelijk aan bij jouw onderwijsbehoeften om samen met jou verder te bouwen aan je ontwikkeling. Vind je iets lastig? Dan krijg je extra ondersteuning. Begrijp je iets al helemaal? Dan bieden we je uitdaging. Samen ontdekken we je talenten.
 
Wij zullen je alle kansen bieden die ervoor zorgen dat je een optimale ontwikkeling op alle gebieden doormaakt in een veilige, plezierige en uitdagende leeromgeving.

Met elkaar ben je meer en kun je meer. Wij creëren zoveel mogelijk momenten om anderen te ontmoeten en samen te werken, zodat we van en met elkaar kunnen leren. Dit doen we met jou als kind en met u als ouder. We vinden het belangrijk dat we weten hoe het met je gaat, daarom gaan we vaak met elkaar in gesprek en staat de deur altijd voor je open.
 
Op OBS De Ammers ben je welkom. We gaan op basis van respect en vertrouwen met elkaar om. We bieden een veilige omgeving, zodat je kunt zijn wie je bent. Er is ruimte om je talenten te ontdekken en je kwaliteiten in te zetten. Dit geldt voor jou als kind, voor u als ouder en voor onze leerkrachten.
 
Jij bent onderdeel van een grote wereld waarin veel gebeurt. Op onze school zorgen we ervoor dat je zoveel mogelijk kennismaakt met, en over en van deze wereld leert. Dit doen we niet alleen door lezen, taal en rekenen, maar ook door je te leren over: techniek, kunst, verschillende culturen en geloven, media, ICT en wereldoriëntatie.
 
We zorgen voor een stevige basis: klaar voor de toekomst!
 

Kindbelofte
 

Wij beloven je dat:

 Positive Behavior Support (PBS)

Door heel de school passen we de methodiek PBS (Positive Behavior Support of wel Positieve Gedrags Ondersteuning) toe. Hierbij gaan we uit van de drie waarden van onze school: Respect, veiligheid en verantwoordelijk. We werken met een aantal normen om deze waarden te bereiken. Dit doen we door zoveel mogelijk het positieve gedrag te belonen. Dat belonen kan zowel via groepsbeloningen als individuele beloningen. U leest hier meer over PBS.

 

Move a-Head

Al enkele jaren hanteren we de methode Move a-Head met als doel leerlingen mentaal en sociaal sterker te maken. Leerkrachten leren dit proces te begeleiden volgens de filosofie van Move a-Head. Hierbij wordt judo gebruikt om bewegend te leren. Leren wordt zo leuker en effectiever. Het resultaat is dat kinderen in hun hoofd sterker worden, zich socialer gedragen en hierdoor makkelijker presteren. Hier leest u meer over Move a-Head.
 

 

Plannen

Vanaf groep 1 wordt er al gewerkt met planborden. Leerlingen plannen in alle groepen taken in wat in groep 8 uitmondt in een weektaak. Hierdoor gaan onze leerlingen wat dit betreft goed voorbereid naar het voortgezet onderwijs toe.

 


 

 

Lezen

Ten slotte staat al jaren het Lezen bij ons centraal. Lezen is van wezenlijk belang om een goede bijdrage aan de maatschappij te kunnen leveren. Via allerlei activiteiten, maar ook door de juiste didactiek, willen we het lezen bevorderen.