Sociaal Team Molenlanden                     

 

Nieuwsbrief week 38, sept. 2021


Wat kan het Sociaal Team Molenlanden voor u betekenen?
 

Opvoedondersteuning, school- of thuissituatie
Het sociaal team ondersteunt ouders, kinderen en leerkrachten. Samen zoeken we naar oplossingen voor allerlei vragen en problemen die te maken hebben met school, opvoeding of de thuissituatie. We gaan in de omgeving van het kind, met name thuis, in gesprek met ouders en waar mogelijk ook met het kind. We hebben aandacht voor het hele gezin. De begeleiding kan aan huis, op school of op ons kantoor plaats vinden.

 
In het eerste gesprek wordt er uitgebreid met u besproken wat de vraag precies is en waar wij u in kunnen ondersteunen. Wij luisteren daar waar het verhaal begint, vragen door, stemmen af en gaan in uw tempo de volgende stap zetten.  We richten ons vooral op wat er wel goed gaat, nemen waar mogelijk die mensen mee waar u steun aan heeft, om samen met u een volgende stap te maken.
 
Binnen ons aanbod is er ook de gelegenheid om uw kind aan te melden voor een cursus of training (zie ook de flyers van "Piep zei de muis" en Billy Boem"). U kunt bijvoorbeeld denken aan cursussen waarbij uw kind andere kinderen ontmoet waarbij er ook sprake is van scheiding/ zorgelijke situaties thuis/ omgaan met eigen emoties. Waar mogelijk helpen we ook de ouder(s) op weg naar de nodige ondersteuning/ cursus om vandaaruit sterker te worden.
Voor ouders van een kind met bijvoorbeeld autisme, een verstandelijke beperking of lichamelijke aandoening organiseert het Steunpunt Mantelzorg online bijeenkomsten over allerlei onderwerpen die samenhangen met de extra zorg die nodig is voor het kind.
 
Voor welke vragen kunt u ons o.a. benaderen? Of: Wilt u gebruik maken van ons aanbod? Dan kunt u e-mailen naar het sociaalloket@jouwgemeente.nl of bellen op nummer 088-7515100. Uw aanmelding/vraag wordt dan genoteerd door een medewerker van het sociaal loket waarna iemand vanuit het sociaal team binnen gemiddeld twee weken contact met u opneemt.
 
Kijk voor ons actuele (groeps)aanbod op www.molenlanden.nl/bijeenkomsten-en-cursussen of op facebook Welzijn Molenlanden of Sociaal Team Molenlanden. Onze aangeboden hulp is gratis.
 
Sociaal Team Molenlanden