Jeugdgezondheidszorg voor basisschoolkinderen


De jeugdgezondheidszorg van Rivas richt zich op de gezondheid, gezond opgroeien en het ontwikkelen van een gezonde leefstijl van onder andere kinderen op de basisschool. Dit als basis voor een gezond leven later.

Kinderen, ouders en opvoeders kunnen bij Rivas terecht voor veel verschillende onderwerpen, bijvoorbeeld met vragen over gezondheid, slapen, voeding, pesten, relaties of seks. De jeugdverpleegkundigen bieden advies, ondersteuning en hulp op maat. Wanneer dat nodig is, wordt samengewerkt met scholen, maatschappelijk werk en het lokale jeugdteam. 

Jeugdarts in groep 2

Leerlingen in groep 2 van de basisschool worden samen met hun ouders/opvoeders uitgenodigd voor een preventief gezondheidsonderzoek. Hierbij heeft de jeugdarts aandacht voor de groei en ontwikkeling van het kind. De assistent doet tevens een screening van ogen, oren, lengte en gewicht.

Onderzoek groep 7

Wanneer de leerling in groep 7 zit, wordt door de assistent van de jeugdgezondheidszorg op school de lengte en het gewicht gemeten. Ouders/opvoeders hoeven hier niet bij aanwezig te zijn, maar worden hierover natuurlijk vooraf geïnformeerd.

De leerlingen krijgen na afloop een vragenlijst mee naar huis die samen met ouders/opvoeders ingevuld wordt. De ingevulde vragenlijst neemt de leerling in een gesloten envelop mee naar school. De leraar verzamelt de enveloppen met vragenlijsten en overhandigt deze aan de jeugdverpleegkundige. De jeugdverpleegkundige bekijkt alle gegevens, de vragenlijst en het dossier en neemt indien nodig contact op met ouders/opvoeders. Het is altijd mogelijk om een afspraak te maken met de jeugdverpleegkundige over groei en ontwikkeling en advies. Dit geldt ook voor ouders/opvoeders van leerlingen uit de andere groepen.

De bovengenoemde vragenlijst wordt vanaf het schooljaar 2017-2018 digitaal ingevuld. Informatie hierover vindt u bij hier.