Wasko


Over Wasko

Wasko biedt pedagogisch verantwoorde opvang in een veilige, liefdevolle en kindvriendelijke omgeving. Wasko is meer dan alleen maar opvang. Wasko helpt ouders kinderen op te voeden, stimuleert de ontwikkeling en sociale vaardigheden van kinderen en biedt ruimte voor ontspanning met een gevarieerd activiteitenprogramma. Wasko biedt ruimte om te groeien en dat al 25 jaar!

Buitenschoolse opvang (BSO)

Ontspannen na school
Uw kind kan voor, tussen en na schooltijd terecht in de buitenschoolse opvang van Wasko. Er worden vaak veel extra’s aangeboden zoals sport, drama, zang en creatieve en groene activiteiten.
Wilt u zich hiervoor aanmelden? Op www.wasko.nl vindt u informatie over tarieven en aanmelding.

Aanmelden en ouder-login

Aanmelden voor de TSO kan via de ouder-login. (Ook rechts boven op deze site te vinden) Je maakt dan bij het aanmelden een eigen account aan waarin later ook eventuele wijzigingen of aanvragen in aangegeven kunnen worden.

Structurele TSO- vaste dagen

Gedurende alle schoolweken verwachten we je kind op de vastgelegde opvangdagen. De opvangdagen kunnen niet worden geruild en er is een opzegtermijn van een maand.

Incidentele TSO- zelf te bepalen dagen

Via onze ouder-login kan je zelf van te voren de gewenste opvangdagen in het systeem invoeren.

Schoolvakanties en andere speciale dagen

In de schoolvakanties en op algemeen erkende feestdagen en studiedagen is de school en dus ook de TSO gesloten. In dit geval betalen ouders met structurele opvang deze dagen niet. Is er een groep vrij vanwege bijvoorbeeld een sportdag, juffendag of bij afwezigheid door bijvoorbeeld ziekte, met vriendje mee, dan wordt de structurele TSO wel gewoon doorberekend omdat de TSO dan wel gewoon open is.

Afmelden

Als een kind een keer of onverwacht niet kan komen, bijvoorbeeld bij ziekte, dan is het heel belangrijk dat hij of zij telefonisch wordt afgemeld. Dit kan je doen door de voicemail van het TSO mobiele nummer ( 06-19673768) in te spreken. Dan hoeven we ons niet ongerust te maken.