Schoolondersteuningsprofiel


Het school-ondersteuningsprofiel (SOP) brengt onze school, zowel kwalitatief als kwantitatief, in beeld. Het geeft informatie over onze leerlingen, onze ondersteuning zowel de inhoud als de omvang, de kwaliteit van deze ondersteuning en de expertise van ons schoolteam.
Op basis van de informatie uit ons school-ondersteuningsprofiel, wordt de basis- en extra ondersteuning verder ontwikkeld. We werken dit uit in de ontwikkelagenda.
Het opgestelde profiel dient na enige tijd wel geactualiseerd te worden, omdat de leerling-populatie verandert, personeel vertrekt, nieuw personeel komt of omdat scholing is gevolgd.
U kunt hier het gehele document lezen.