ParnasSys


Sinds enkele jaren houden wij de leerlinggevens bij in het leerlingvolgsysteem van ParnasSys. Het gaat hierbij om administratieve gegevens en gegevens over de ontwikkeling van de leerlingen.
In het ouderportaal van ParnasSys kunnen de ouders / verzorgers de informatie over hun kind lezen. Ook is er de mogelijkheid in het ouderportaal de persoonlijke gegevens te wijzigen. Het is van belang dat deze gegevens up-to-date blijven.
Om in te loggen in het ouderportaal kunt u klikken op de volgende link Inlog ouderportaal