Aanvragen verlof

 


Vrij buiten de schoolvakanties

Soms kunt u niet tijdens de schoolvakanties met uw gezin op vakantie. Bijvoorbeeld als uw werk afhangt van seizoenen. Of als het net tijdens de schoolvakanties druk is op uw werk. Voor deze uitzonderingen kunt 1 keer per jaar kunt u toestemming vragen om op een ander moment op vakantie te gaan.
 

Toestemming vragen voor vakantie buiten de schoolvakanties

Verlofaanvragen worden altijd individueel beoordeeld. Een aanvraag voor verlof voor ‘andere gewichtige omstandigheden’ moet zo vroeg mogelijk bij de directeur worden ingediend.
De directeur neemt een besluit over een verlofaanvraag als het een periode betreft van maximaal 10 schooldagen. Als het een verlofaanvraag van meer dan 10 schooldagen betreft dan beslist de leerplichtambtenaar van de gemeente na de mening van de directeur te hebben gehoord.
 

Voorwaarden vakantie buiten de schoolvakanties

U kunt extra verlof vragen in de volgende gevallen:
Als uw kind mee moet doen aan een verplichting gebaseerd op een bepaalde godsdienst of levensovertuiging; u moet dit minimaal twee dagen van te voren op school melden.
Extra verlof is mogelijk als er de volgende belangrijke omstandigheden zijn.

 
Extra verlof voor vakantie is uitsluitend mogelijk als het op grond van de specifieke aard van het beroep van één van de ouders niet mogelijk is om in de schoolvakanties op vakantie te gaan. Er mag dus geen vrij gegeven worden als er bijvoorbeeld sprake is van goedkope vakantie buiten het seizoen, een extra lang bezoek aan het land van herkomst of zomaar een midweek of lang weekend.
Vakantieverlof kan slechts eenmaal per schooljaar worden verleend voor ten hoogste tien schooldagen en het verlof mag niet plaatsvinden in de eerste twee lesweken van een schooljaar.

Formulier aanvraag extra verlof

Het formulier om verlof aan te vragen kunt u hier downloaden.